Mwala Constituency

Constituency No:  082
County: Machakos
Population: 163,032 (National 2009)
Area: 1,018.00 Sq. Km
No. of County Assembly Wards:  6

County Assembly Wards

No. Name Population (2009 National Census) Area (Sq. Km) Description
1 405 Mbiuni 32,142 146.70 Ulaani, Kwamutula, Etikoni, Kabaa, Nyaanyaa, Mumbuni, Makiliva, Mbiuni, Muthwani and Katitu Sub–Locations of Machakos County
2 406 Makutano/ Mwala 32,127 177.20 Kangii, Ngulini, Kyawango, Myanyani, Maweli, Kibau, Kivandani, Kamwala, Manthunthini, Kyamutwii, Kyanganga and Wetaa Sub–Locations of Machakos County
3 407 Masii 32,367 160.80 Muusini, Uuni, Mithini, Mbaani, Utiithini, Embui, Kavumbu, Kithangaini and Mithanga Sub–Locations of Machakos County
4 408 Muthetheni 22,805 136.60 Kalyambeu, Ngamba, Kyawikyo, Kikulumi, Kalamba, Utithini, Nthaani, Kang'ethe, Kionyweni and Kyethivo Sub–Locations of Machakos County
5 409 Wamunyu 25,664 211.90 Kilembwa, Kaitha,Kambiti, Kyangulumi, Kwakala, Kyamatula, Nyaani and Kyawango Sub–Locations of Machakos County
6 410 Kibauni 17,927 184.80 Kitile, Mukaa, Kamuthwa, Matulani, Ndithini, Ngungi, Itumbule, Kiunduani and Kilala Sub–Locations of Machakos County
           

Source: Independent Electroral And Boundaries Commission (IEBC)

Powered by
Infotrack East Africa Ltd.

Back to InfotrackEA Leadership